กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ คณะต่างๆ จัดการแข่งขันกีฬากาสะลองเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 5 ของทุกคณะ ในการแข่งขันครั้งนี้มีกีฬาในการแข่งขันคือ ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย-หญิง แบดมินตันชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง และเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว ณ ลานเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 


IMG_3720 copy.j...
IMG_3721 copy.j...
IMG_3722 copy.j...
IMG_3728 copy.j...
IMG_3730 copy.j...
IMG_3731 copy.j...
IMG_3732 copy.j...
IMG_3733 copy.j...
IMG_3736 copy.j...
IMG_3738 copy.j...
IMG_3739 copy.j...
IMG_3740 copy.j...