กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ คณะต่างๆ จัดการแข่งขันกีฬากาสะลองเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 5 ของทุกคณะ ในการแข่งขันครั้งนี้มีกีฬาในการแข่งขันคือ ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย-หญิง แบดมินตันชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง และเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว ณ ลานเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 


IMG_3101 copy.j...
IMG_3102 copy.j...
IMG_3103 copy.j...
IMG_3104 copy.j...
IMG_3105 copy.j...
IMG_3123 copy.j...
IMG_3124 copy.j...
IMG_3125 copy.j...
IMG_3126 copy.j...
IMG_3127 copy.j...
IMG_3128 copy.j...
IMG_3129 copy.j...