กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ คณะต่างๆ จัดการแข่งขันกีฬากาสะลองเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 5 ของทุกคณะ ในการแข่งขันครั้งนี้มีกีฬาในการแข่งขันคือ ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย-หญิง แบดมินตันชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง และเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว ณ ลานเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 


IMG_2660 copy.j...
IMG_2661 copy.j...
IMG_2662 copy.j...
IMG_2663 copy.j...
IMG_2664 copy.j...
IMG_2665 copy.j...
IMG_2666 copy.j...
IMG_2667 copy.j...
IMG_2668 copy.j...
IMG_2669 copy.j...
IMG_2670 copy.j...
IMG_2671 copy.j...